About BAKD

 

Hallo! Ik ben Erica, maar de meeste mensen hier noemen me "mevrouw Bakd" vanwege mijn bakobsessie. Het begon al op jonge leeftijd en toen ik hoorde dat je met sprinkles kon bakken, was er geen weg meer terug! Sprinkles zijn mijn favoriet! Al die leuke kleuren, schattige vormen en glanzende afwerkingen ... het is moeilijk om niet gelukkig te zijn als je jezelf omringt met sprinkles.

Ik ben in 2014 naar Nederland verhuisd om bij mijn Nederlandse echtgenoot te wonen vanuit Zuid-Florida in de Verenigde Staten: de thuisbasis van de confetti cake. Niets schreeuwt "GEFELICITEERD" als confetti in je cake en mijn familie adopteerde de traditionele confetti-verjaardagstaart al vroeg in mijn jeugd. Pas toen ik hierheen verhuisde, vierde ik mijn eerste verjaardag zonder een confetti-cake (het was zo verdrietig ... lol).

Kort daarna begon ik mijn zoektocht naar de beste baksprinkles die je in de EU kon kopen. Nadat ik contact had opgenomen met 20+ sprinklesfabrikanten in heel Europa en maandenlang sprinkles had getest, vond ik eindelijk de wonderbaarlijke bakstabiele sprinkles die we Rainbow Strands noemen. Het was een geweldige vondst! GE-WEL-DIG!

Je kunt ze in bijna alles mengen: zelfs slagroom! Ze laten hun kleur niet bloeden en smelten volledig in de oven, zodat je geen brokjes gekleurde suiker overhoudt (wat gebeurt er als je bakt met standaard quins ...) maar alleen mooie kleuren verspreid over je gebak. Ik moet nog een gebak vinden waarin ze niet goed bakken ... ze zijn zonder twijfel de beste baksprinkles die ik in Europa heb gevonden!

Op een avond maakte ik mijn man enthousiast voor sprinkles op een punt confettitaart. "Waarom begin je geen sprinkles webshop?", Stelde hij voor. "Dat is eigenlijk geen slecht idee ...", was mijn antwoord, en BAKD.nl was geboren.

Nu kunnen zowel expats als de locals confetti-cakes en koekjes bakken en ervan genieten zonder compromis! En aangezien alle sprinkles die je op BAKD vindt, uit Europa komen, kun je je goed voelen terwijl je je cake eet, wetende dat je ook je ecologische voetafdruk tot een minimum beperkt.

Alle kleine verpakkingen BAKD-sprinkles zijn verpakt in gemakkelijk te openen stapelbare containers met een verzegelde dop, zodat jouw sprinkles heel blijven. Er zijn ook mogelijkheden voor groothandel en wederverkoop (stuur een e-mail naar contact@bakd.nl).

Verzending is gratis bij elke aankoop van €20, en aankopen onder dit bedrag worden verzonden tegen de laagst mogelijke verzendkosten. En het mooiste?!: DE MEESTE NL BESTELLINGEN KOMEN DE VOLGENDE DAG AAN! Hoe is dat voor bijna onmiddellijke bevrediging?! Houd je niet gewoon van gemak?! Wij ook.

Winkel met een gerust hart, bak met BAKD-sprinkles. Hiep, Hiep, Hoera!

---English translation---

About BAKD

Hi there! I'm Erica, but most people around here call me Mrs. Bakd because of my baking obsession. It started at an early age and when I learned that you could bake with sprinkles there was no going back! Sprinkles are my favorite! So many fun colors, cute shapes, and shiny finishes... it's hard not to be happy when you surround yourself with sprinkles.

I moved to The Netherlands to live with my Dutch husband almost 7 years ago from South Florida in the USA: home of the confetti cake. Nothing screams "HAPPY BIRTHDAY" like confetti inside your cake and my family adopted the traditional confetti birthday cake early on in my childhood. It wasn't until I moved here that I celebrated my first birthday without a confetti cake (it was so sad...lol).

Soon after I started my search for the best baking sprinkles you could buy in the EU. After contacting 20+ sprinkles manufacturers around Europe and months of testing sprinkle blends, I finally, FINALLY found the miracle bake-stable sprinkles we call Rainbow Strands. It was an amazing find! AM-A-ZING!

You can mix them into just about anything: even whipped cream! They don’t bleed their color and they melt fully in the oven so you’re not left with chunks of colored sugar (which is what happens when you bake with standard circle quins…) but only pops of pretty colors scattered throughout your baked goods. I have yet to find a baking application they don't bake well in...they are, hands down, the best baking sprinkles I have found in the EU! 

One night, I started raving to my husband about the sprinkles over a shared slice of confetti cake. "Why don't you start a sprinkles webshop?", he proposed. "That's actually not a bad idea...", was my reply, and BAKD.nl was born.

Now expats and locals alike can bake and enjoy confetti cakes and cookies (well, anything confetti) without compromise! And, since all of the sprinkles you find on BAKD are from the EU you can feel good while you eat your cake, knowing that you're also keeping your carbon footprint to a minimum.

All small quantity BAKD sprinkles are packed in easy-to-open stackable containers with a tamper-proof cap so that your sprinkles are safe from being smooshed. Wholesale and resale options are also available (please send an email to contact@bakd.nl). 

Shipping is free over every purchase of €20, and purchases under this amount are shipped out at the lowest possible shipping cost. And the best part?!: MOST NL ORDERS ARRIVE THE VERY NEXT DAY! How is that for almost instant gratification?! Don't you just love convenience?! We do too.

Shop local with confidence, bake with BAKD sprinkles. Hiep, Hiep, Hoera!