FAQ: Welke soort cake gebruik ik om een sprinkles cake te bakken?

Bake stable sprinkles vs common Dutch sprinkles

Bakvast sprinkles (suiker hagelslag) versus gewone Nederlandse suiker sprinkles

Rainbow jimmies (strands) of regenboog strooisels (zoals onze Bake Stable Rainbow strands) zijn het meest voorkomende type strooisels dat wordt gebruikt bij het bakken van populaire confetti-taarten voor verjaardagsfeestjes of andere feestelijke gelegenheden. In de Verenigde Staten, de thuisbasis van de confetti-cake, zijn de meeste (zo niet alle) sprinkles die in supermarkten en online worden verkocht, bakvast en worden ze voor van alles gebruikt - van het versieren van taarten en ijscoupes tot het bakken van iets funfetti-stijl. Helaas is het niet hetzelfde voor ons hier in Nederland.

De meeste suiker strooisels die hier in Nederland in winkels en online worden verkocht, zijn gemaakt voor taartversiering of ze zijn gemaakt van chocolade, ook wel hagelslag of vermicelli genoemd. Bakstabiele sprinkles voor het bakken van confetti funfetti-cakes zijn gemaakt van suiker, de MEESTE zijn volledig van binnen en van buiten gekleurd en ALLE zijn bedekt met bijenwas, carnaubawas of shellak. Ze smelten volledig in de oven maar de kleur zal niet uitlopen in het beslag. Het eindresultaat is een cake of koekje, geverfd met kleine spikkels van feestelijke kleuren - het is confetti in je cake!

 

1 - Welk type cake geeft mij de mooiste confettitaart?

2 - Hoeveel strooisels heb ik nodig?

3 - Mythe versus feit

4 - Wat gebeurt er als ik strooisels in mijn beslag gebruik die niet bedoeld zijn om mee te bakken?

5 - Kan ik bakken met circle quins, ook wel suiker confetti, suiker pailletten of suikervormen genoemd?

6 - Kan ik bakken met nonpareils (musketzaad of spikkels)?

7 - Hoe zit het met bakken met suikerparels of staafjes (suiker stafjes)?

Welk type cake geeft mij de mooiste confettitaart?

Een witte cake. Een witte cake is een lichte en donzige cake die wit van kleur is. In tegenstelling tot een gele cake gebruik je voor een witte cake alleen eiwit (geen eigeel) en uitsluitend heldere aroma's / extracten zodat de cake wit blijft. Indien je een gele cake maakt met BAKD sprinkles (bijvoorbeeld met Biscuit Mix) zullen de kleuren er minder/niet uitspringen. Maakt dus altijd een witte cake! From scratch! Cakes baked at home with love always taste better anyway. ;-) Probeer dit recept! Mmmmmm, lekker!

Baking sprinkles, strands or jimmies

Hoeveel strooisels heb ik nodig?


  • Voor één confetti-cake, alleen cake: 60 g
  • Voor één confettitaart, cake en decoratie: 120 g
  • 400 g is voldoende om een paar confetti-cakes te bakken en te versieren en om zelf een paar ijscoupes te maken. Maar ook confetti cheesecake, confetti koekjes, confetti blondies, etc. :)

 

Super leuk! Kijk hoe jimmies sprinkles wordt gemaakt:

 

Mythe versus feit

Het is een veel voorkomende misvatting hier in Nederland dat strooisels met slechts een paar buitenste kleurlagen niet goed zijn om te bakken (strooisels met een witte kern als ze doormidden worden gesneden). Ik heb veel Nederlandse bloggers gezien die deze informatie herhaalden en het is een mythe! Het geheim zit in de carnaubawas, shellak of bijenwascoating op de sprinkles.

Hoe u uw sprinkles kunt testen om te zien of ze geschikt zijn om te bakken ...
Weet je niet zeker of je sprinkles geschikt zijn om te bakken? Maak eerst een kleine testbatch:

1. Haal een eetlepel beslag of deeg uit je kom
2. Vouw een kleine hoeveelheid van je strooisels in.

Als je strooisels hun kleur of kleurstof in je beslag verliezen, zijn ze niet geschikt om te bakken (tenzij je een marmer- of tie-dye-effect wilt!). Als je beslag mooi wit blijft, ben je ready to go!

Wat gebeurt er als ik strooisels in mijn beslag gebruik die niet bedoeld zijn om mee te bakken?

Als je strooisels in je beslag mengt die niet bedoeld zijn om te bakken, zal de kleur van de strooisels in je beslag uitlopen. Dit kan je een cool tie-dye-effect geven als dat is waar je naar op zoek bent (zoals te zien in de blauwe cupcakes op de foto), of het kan je beslag in een puinhoop kleuren, afhankelijk van de kleuren van de strooisels die je gebruikt. Goede bakvaste strooisels zullen hun kleur niet in uw beslag laten bloeden. Koop bij twijfel strooisels die geschikt zijn voor bakken, zoals onze Rainbow Strands hieronder afgebeeld.

Confetti Strooisels, Quins


Kan ik bakken met circle quins, ook wel suiker confetti, suiker pailletten of suikervormen genoemd?

Circle quins, door de Nederlanders meestal confetti-hagelslag genoemd, zijn leuke strooisels die in verschillende soorten en maten verkrijgbaar zijn. Deze worden traditioneel niet gebruikt in confetti-cakes. Waarom? Ze smelten niet volledig in de oven en laten een beetje “crunch” achter. Bovendien verliezen ze hun prachtige vormen, wat quins zo leuk maakt! Je kunt bakken met confetti-quins als je tijdgebrek hebt en strooisels nodig hebt voor je confetti-cake, maar het wordt niet aanbevole. Je krijgt niet dezelfde resultaten (of kleuren!) als met traditionele bakstabiele jimmies of strengen.

 We hebben een verscheidenheid aan confetti-quins die geschikt zijn voor bakken: onze Funfetti Confetti-quins. Deze zijn kleiner en dunner dan andere quins. Ze smelten nog steeds niet volledig in de oven, dus als je ze gebruikt, voegen ze een lekkere crunch toe aan je taarten en koekjes. Hou je ook zo van opties?!

Nonpareils, Musketzaad, Spikkels

Rainbow Pride discodip

Kan ik bakken met nonpareils (musketzaad of spikkels)?

Musketzaad, spikkels, nonpareils, Hundreds and Thousands of 100s and 1000s, zijn de kleine gekleurde suikerbolletjes, beter bekend als de topping van de ijskegel genaamd "discodip". Ze zijn favoriet bij fans, maar ze worden niet aanbevolen voor gebruik bij het bakken van confetti-taarten of koekjes. De kleur zal in een mum van tijd uitlopen... sneller dan je kunt schreeuwen "oh neeee!" ... maar zoals ik al eerder zei, als je een marmereffect in je taarten wilt, zijn deze geweldig!

Sugar Pearls & Rods

 

Suikerparels en suiker staafjes / rods


Hoe zit het met bakken met suikerparels of staafjes (suiker stafjes)?

Suikerparels zijn als grote nonpareils bekleed met een buiten laagje. Alle op BAKD.nl verkochte parels zijn zachte parels, eetbaar en lekker! Ze zijn alleen bedoeld ter decoratie en zijn niet bedoeld om mee te bakken.

Rods of suiker staafjes zijn grote, buisvormige hagelslag met een kern van tarwegries - dus als een rauwe spaghettinoedel. Ze zijn mooi en over het algemeen metaalachtig. Rods zijn technisch eetbaar, maar ze zijn erg hard en knapperig en het wordt afgeraden om ze op te eten. Verwijder altijd de staafjes van je cake vóór consumeren.

 

Let’s get BAKD’ing!

 

 

---English translation---

FAQ: Which sprinkles do I use to bake a confetti funfetti cake?

Bake stable sprinkles vs common Dutch sprinkles

Rainbow jimmies or rainbow strands (like our Bake Stable Rainbow strands) are the most common type of sprinkles used in baking popular confetti cakes for birthday parties or celebrations. In the United States, home of the confetti cake, most (if not all) strands sold in supermarkets and online are bake stable and are used for everything—from decorating cakes and ice cream sundaes to baking anything funfetti-style. Unfortunately, it’s not the same for us living here in the Netherlands.

Most sprinkle strands sold in stores and online here in the Netherlands are made for cake decorating or they are made of chocolate, aka hagelslag or vermicelli. Bake stable sprinkles for baking confetti funfetti cakes are made of sugar, MOST are fully colored inside and out, and ALL are coated with beeswax, carnauba wax or shellac. They will not bleed their color into your batter, but they do melt fully in the oven. The end result is a cake or cookie, etc, dyed with small pops of festive colors—it’s confetti inside your cake!

1 - Which type of cake will give me the most beautiful confetti cake?

2 - How many sprinkles do I need?

3 - Myth vs fact

4 - What happens if I use sprinkles in my batter that aren't meant for baking?

5 - Can I bake with quins, aka confetti sprinkles, sequins or sugar shapes?

6 - Can I bake with nonpareils (musketzaad of spikkels)?

7 - What about baking with sugar pearls (suiker parels) or rods (suiker staafjes)?

Which type of cake will give me the most beautiful confetti cake?

 

A white cake. A white cake is a light and fluffy cake that is white in color. Unlike a yellow cake, a white cake only uses egg whites and clear aromas/extracts, so that the cake stays very, very white. If you make a yellow cake (with Biscuit Mix for example) the yellow will overpower the colors and you won't see them as brightly and some colors may not even show at all.) So always make a white cake! From scratch! Cakes baked at home with love always taste better anyway. ;-) Try this recipe! Mmmmmm, lekker!

Baking Sprinkles, Strands or Jimmies

How many sprinkles do I need?

  • For one confetti cake, cake only: 70g
  • For one confetti cake, cake and decorating: 130 g
  • 400 g is enough to bake and decorate a few confetti cakes and make yourself a few ice cream sundaes. Then there is also confetti cheese cake, confetti cookies, confetti blondies, etc. :) 

So neat! Watch how jimmies sprinkles are made:

 

Myth vs fact

It’s a common misconception here in the Netherlands that sprinkles with only a few outer layers of color are not good for baking (sprinkles that have a white core when they are cut in half.) I’ve seen many Dutch bloggers repeating this information and it is a myth! The secret lies in the carnauba wax or beeswax coating on the jimmies or strands.

How to test your sprinkles to see if they are suitable for baking…
Are you unsure if your jimmies are suitable for baking? Make a small test-batch first:

  1. Remove a tablespoon of batter or dough from your bowl
  2. Fold in a small amount of your sprinkles.

If your sprinkles lose their color or dye in your batter they aren’t suitable for baking (unless you want a marble or tie-dye effect!). If your batter stays nice and white then you are good to go!

 

What happens if I use sprinkles in my batter that aren't meant for baking?

If you mix sprinkles into your batter that aren't meant for baking, the color on the sprinkles will bleed out into your batter. This can give you a cool tie-dye effect if that's what you're looking for (as seen in the blue cupcakes pictured), or it can color your batter into a mess, depending on the colors of the sprinkles you are using. Proper baking sprinkles will not bleed their color out into your batter. When in doubt, buy bake stable sprinkles, like our Rainbow Strands pictured below

Confetti Strooisels, Quins

Can I bake with quins, aka confetti sprinkles, sequins or sugar shapes?

Quins, most commonly referred to as confetti sprinkles by the Dutch, are fun strooisels that come in a variety of shapes and sizes. These are not traditionally used in confetti cakes. Why? They don’t melt fully in the oven and they leave behind a bit of a crunch. Plus, they lose their beautiful shapes which is what makes quins so much fun! You can bake with confetti quins if you’re in a pinch and need sprinkles for your confetti cake asap, but unless that are specifically for baking it’s not recommended.

We do carry one variety of confetti quins that ARE for baking: our Funfetti Confetti quins. These are smaller and thinner than other quins. They still won't fully melt in the oven, so when you use them they add a nice crunch to your cakes and cookies. Don't you just love options?! 

Nonpareils, Musketzaad, Spikkels

Rainbow Pride discodip

Can I bake with nonpareils (musketzaad of spikkels)?

Musketzaad, spikkels, nonpareils, Hundreds and Thousands or 100s and 1000s, are the little colored sugar balls, best known as the ice cream cone topping called “discodip”. They’re a fan favorite but they are not recommended for use in baking confetti cakes or cookies. They will bleed their color in a pinch…faster than you can scream “oh, neeee!” …but like I said before, if you want a marble effect in your cakes, these are great!


Sugar Pearls & Rods

Sugar pearls and rods


What about baking with sugar pearls (suiker parels) or rods (suiker staafjes)?

Sugar pearls are like a large nonpareils coated in an outer shell. All pearls sold on BAKD.nl are soft pearls, edible and delicious! They are for decorating only and are not meant to be used in baking.

Rods or suiker staafjes are large, tube shaped sprinkles with a center made of wheat semolina—so they are like a raw spaghetti noodle. They are beautiful and generally metallic. Rods are technically edible, but they are very hard and crunchy and it is not recommended that you eat them. Always remove rods from your cake before consuming.

 

Let’s get BAKD’ing!